Svenska Handelsbanken AB är en stor bank som erbjuder allmänna finansiella tjänster, bland annat inom traditionella handels- och investeringsaktiviteter. Banken är verksam över hela världen, med 400 kontor i Sverige och verksamhet i tjugo länder.

Att spara i fonder är ett lämpligt alternativ för investerare som föredrar att inte lägga alltför mycket tid och energi på att välja vad de ska investera i, utan vill låta erfarna fondförvaltare investera pengarna. Dessutom ger fondinvestering tillgång till svårare marknader.

Svenska Handelsbanken AB rekommenderar en blandning av fonder. Ditt kapital investeras i aktier, obligationer och index. När du sparar i fonder kan du välja mellan tre risknivåer: låg, medelhög och hög. Vilken nivå du bör välja beror på vilka personliga önskemål du har, och risknivån indikerar hur mycket värdet på fonden kan sjunka eller stiga.

Fonder med låg risk förknippas med mindre kurssvängningar och fonder med hög risk kan variera kraftigt både upp och ned. På Handelsbankens webbplats finns mer information om de enskilda fonderna, i form av broschyrer, faktablad och priser.

Fördelar:

  • Användarvänlig digital plattform
  • Välj bland många olika fonder
  • Djupgående information om fonderna
  • Populär bank med stor sakkunskap om investering

Egenskaper


Förvaltningsavgift0,15–2,00 %
Minimiinvestering Ej tillämpligt
Köpavgift-
Säljavgift-

» Besök webbplatsent!


> Börja investera i fonder med Handelsbanken AB!